Mgr. Petra Ceplá

IMG_1147

Vzdělání:

Ostravská univerzita v Ostravě, zdravotně sociální fakulta, obor fyzioterapie

navazující magisterské studium fyzioterapie Prešovská univerzita v Přešove

 

Průběh zaměstnání, odborné praxe:

Léčebné a rehabilitační centrum Englišova (ambulantní terapie)

SN Opava (akutní lůžko, ambulantní terapie)

Rehabilitační ústav Chuchelná

FNsP Ostrava

Městská nemocnice Fifejdy

Základní informační kurz Vojtovy reflexní lokomoce (RL-Corpus Olomouc)

 

image3-1

Absolvované kurzy:

Klasické masáže (Petr Křížek, Ostrava)

Kurz míčkové facilitace (Zdena Jebavá, Ostrava)

Nespecifické mobilizace (Zdena Jebavá, Ostrava)

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální medicína pro fyzioterapeuty) (Košťálová, Horní Bečva)

Aktivace hlubokého stabilizačního systému a nácvik centrace kloubů s využitím moderních

fitness pomůcek (Mgr. Honová, Rajhrad)

Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii ( Mgr. Bajerová, Hlučín)

Mobilizace SI kloubu a L páteře metodou Mojžíšové (Volejníková, Vyškov)

Mobilizace žeber metodou Mojžíšové (Volejníková, Vyškov)

Metodika senzomotorické stimulace – senzomotorika, stabilizace, stabilita I., II. (PhDr. Herbenová, Praha)

Spirální stabilizace, SM-systém A, B, C, D (MUDr. Smíšková, Ing. Nesvadba)

Registrovaný fyzioterapeut Ministerstvem zdravotnictví ČR

 

image2-1

image1-1