Fyzioterapie

Fyzioterapie je součástí léčebné rehabilitace. Je zaměřena na diagnostiku, prevenci a terapii poruch pohybového systému.

image1-3Základním cílem fyzioterapie je léčba funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž patří např. blokády kloubů, svalové spasmy a další, s využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu. K diagnostice, léčbě a prevenci používají fyzioterapeuti speciální manuální techniky.

Fyzioterapie v našem zařízení probíhá komplexně. Na základě kineziologického rozboru aplikujeme speciální fyzioterapeutické techniky a metody zaměřené na odstranění bolesti, ošetření měkkých tkání (kůže, podkoží, svalů) a jejich spoušťových bodů a uvolnění kloubních blokád. Následně pomocí speciálních cvičení probíhajících nejčastěji na neurofyziologickém podkladě dochází k optimalizaci funkce pohybového aparátu.

Nedílnou součásti fyzioterapie je instruktáž k domácímu cvičení a ergonomie pracovního prostředí (prevence recidiv obtíží). Fyzioterapie je vhodná pro všechny věkové skupiny, v rámci léčby konkrétních dysfunkcí pohybového aparátu nebo jako prevence jejich vzniku a rozvoje.